X
Ez az e-áruház cookie-kat használ a szolgáltatások nyújtásához, a hirdetések személyre szabásához és a forgalom elemzéséhez. Több információ. Minden cookie elfogadása Alkalmazkodni
Általános üzleti feltételek

I. Bevezető rendelkezések

1.  Jelen Általános üzleti feltételek (továbbiakban: „ÁÜF“) a polgári törvénykönyvről szóló 89/2012 Tt. 1751. §-ával és annak összefüggő §-aival összhangban kerültek kibocsátásra (továbbiakban: „Ptk.“)

Lukáš Paufošima – O2Vigor.hu

CJSZ: 76298442

ASZ: CZ8805194233

Székhely:

Čejkovická 4093/13

628 00 Brno – Vinohrady

Cseh Köztársaság

Elérhetőség:

e-mail: info@o2vigor.hu

telefon: +420 602 966 944

honlap: www.o2vigor.hu

(továbbiakban: „Értékesítő“)

2.    Jelen ÁÜF Értékesítő és az o2vigor.hu honlapon működtetett webüzlet (továbbiakban: „webüzlet“) felületén saját vállalkozásának körébe nem tartozó, illetve saját vállalkozásának körébe eső adásvételi szerződést megkötő, fogyasztói státuszban fellépő valós személy (továbbiakban: „Vásárló“) kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozza.

3.    Az ÁÜF rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződésben feltüntetett, azoktól eltérő kikötések jelen ÁÜF-kel szemben döntő súllyal rendelkeznek.

4.    Úgy jelen ÁÜF, úgy az adásvételi szerződés megkötése magyar nyelven történik.

II. Termékekről és árakról megadott információ

1.  A termékekről, jellemző tulajdonságairól, valamint azok árairól szóló információkat a webüzlet katalógusa tartalmazza. A termékek ára, valamint minden összefüggő illeték és a termék visszaküldésével járó költség (amennyiben a termék, jellegéből adódóan, nem kézbesíthető szokásos postai úton), ÁFÁval együtt értendő. A termékek ára mindaddig érvényben maradnak, amíg azok a webüzlet felületén meg vannak jelentetve. Jelen rendelkezés nem zárja ki testre szabott ill. egyeztetett feltételek melletti adásvételi szerződés megkötését.

2.    A webüzlet katalógusában megjelentetett valamennyi ábrázolás csak informatív jellegű, Értékesítő nem köteles adásvételi szerződést kötni ilyen jellegű terméket illetően.

3.    A webüzletben feltüntetésre került a termékek csomagolásával és szállításával járó költségekről szóló tájékoztatás. A webüzletben feltüntetésre került, a termékek csomagolásával és szállításával járó költségekről szóló információk csak abban az esetben érvényesek, ha a termék a Cseh Köztársaságon belül kerül szállításra. A Szlovákiába ill. Magyarországra történő szállítás költségei a Szállítás, fizetés pont alatt vannak feltüntetve.

4.    Amennyiben Értékesítő és Vásárló nem egyezik meg másképp, az egyes termékek vételáraiból esetlegesen leszámított árengedmények kölcsönösen nem vonhatók össze.

III. Rendelés, adásvételi szerződés megkötése

1.  Adásvételi szerződés kommunikációs eszközök használatával, távúton történő megkötésével kapcsolatban Vásárlónál felmerülő költségeket (internetes csatlakozás, telefonhívások) Vásárló állja. Ezek a költségek nem térnek el az alapdíjszabástól.

2.    Vásárló a következő módon rendelhet terméket:

·     amennyiben előzőekben regisztrált a webüzletben, saját vásárlói fiókján keresztül;

·     regisztráció nélkül, a rendelési formanyomtatvány kitöltésével.

3.    Rendelés összeállításakor Vásárló kiválasztja a terméket, megadja a darabszámot, valamint a törlesztés és a szállítás módját.

4.    Rendelés elküldését megelőzően, Vásárlónak lehetősége van a rendelésben általa megadott adatok ellenőrzésére és módosítására. A rendelést Vásárló a Megrendelem gombra kattintva megküldi Értékesítő felé. A rendelésben általa megadott adatokat Értékesítő helyesként könyveli el. A rendelés érvényességének előfeltétele, hogy a rendelési formanyomtatványon meg legyen adva valamennyi kötelező jellegű adat, valamint, hogy Vásárló bejelezze, hogy jelen ÁÜF-kel megismerkedett.

5.    Mihelyt Értékesítő kézhez kapja Vásárló rendelését, egy visszajelzést küld Vásárlónak a rendelés megérkezéséről a rendelésben Vásárló által megadott e-mail címre. Ez a visszajelzés automatikus, nem tekinthető szerződés megkötésének. A visszajelzés mellékletében Vásárló kézhez kapja Értékesítő ÁÜF aktuális hangzását. Adásvételi szerződés a rendelés Értékesítő általi befogadását követően kerül megkötésre. A rendelés befogadásáról szóló tájékoztatás Vásárló e-mail címére lesz megküldve.

6.    Azesetben, ha a rendelésben megadott követelmények valamelyikét Értékesítő nem képes teljesíteni, Vásárló e-mail címére megküld egy módosított ajánlatot. A módosított ajánlat egy új adásvételi szerződésnek tekintendő, és ilyen esetben az adásvételi szerződés az ajánlat Vásárló által Értékesítő jelen ÁÜF-ben megadott e-mail címére visszajelzett elfogadásával lép érvénybe.

7.    Értékesítő által befogadott valamennyi rendelés kötelező jellegű. Vásárló rendelését visszavonhatja, amíg Értékesítőtől meg nem kapja a rendelés befogadásáról szóló értesítést. Vásárló rendelését visszavonhatja vagy telefonon, vagy e-mailben – Értékesítő jelen ÁÜF-ben megadott telefonszámára ill. e-mail címére.

8.    Azesetben, ha a webüzletben a termék árának megadásánál, vagy rendelés közben Értékesítőnél műszaki jellegű probléma lép fel, Értékesítő nem köteles Vásárlónak kiszállítani az árut tévesen megjelenő áron, még azesetben sem, ha Vásárló már megkapta a rendelés megérkezéséről szóló automatikus visszajelzést jelen ÁÜF szerint. Értékesítő azonnali hatállyal értesíti Vásárlót a hibáról, és Vásárló e-mail címére megküld egy módosított ajánlatot. A módosított ajánlat egy új adásvételi szerződésnek tekintendő, és ilyen esetben az adásvételi szerződés az ajánlat Vásárló által Értékesítő jelen ÁÜF-ben megadott e-mail címére visszajelzett elfogadásával lép érvénybe.

IV. Vásárlói fiók

1.  Vásárló webüzletbe megtörtént regisztrációja alapján, Vásárló belépést kap saját vásárlói fiókjába. saját vásárlói fiókján keresztül Vásárló termékek rendeléseit indíthatja. Vásárló általi termékrendelés regisztráció nélkül is lehetséges.

2.    Vásárlói fiókba történő regisztrációja során, valamint termék rendelésekor Vásárló köteles megadni minden adatot hibátlanul és a valóságnak megfelelően. A vásárlói fiókban megadott adatokban történt bármilyen változás esetén, Vásárló köteles fiókjában azokat aktualizálni. A vásárlói fiókban és termék rendelésekor Vásárló által megadott adatokat Értékesítő helyesként könyveli el.

3.    A vásárlói fiókba csak egyedi felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. A saját vásárlói fiókba való belépési adatokat illetően a Vásárló titoktartásra kötelezett. Értékesítő nem tartozik semminemű felelősséggel a vásárlói fiók harmadik személy által esetlegesen elkövetett visszaélésért.

4.    Vásárló nem jogosult saját vásárlói fiókja harmadik személy általi használatára.

5.    Értékesítő a vásárlói fiókot zárolhatja, éspedig elsősorban olyan esetben, ha Vásárló saját vásárlói fiókját hosszabb ideig nem veszi igénybe, vagy ha Vásárló nem tartja be az adásvételi szerződésből és jelen ÁÜF-ből adódó kötelességeit.

6.    Vásárló tudatosítja, hogy vásárlói fiókja nem lesz folytonosan hozzáférhető, elsősorban Értékesítő, ill. harmadik személy hardver- és a szoftvereszközeinek szükséges karbantartására tekintettel.

V. Törlesztési feltételek, áru szállítása

1.  Az áru vételárát és az adásvételi szerződés szerinti szállítással járó esetleges kapcsolatos költségeket Vásárló a következő módon törlesztheti:

·        készpénzmentes banki átutalással, Értékesítő Fio banknál vezetett 2402784599/2010 sz. bankszámlájára – banki adatok: IBAN: CZ0920100000002402784599, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX;

·        készpénzes utánvéttel, az áru átvételekor;

·        készpénzben, a brünni irodában történő személyes átvételkor.

2.         A vételárral együtt Vásárló köteles kifizetni Értékesítőnek a csomagolással és az áru szállításával járó költségeket egyeztetett összegben. Amennyiben a továbbiakban nem kerül kimondottan meghatározásra másképp, a vételár fogalma alatt az áru szállításával járó költségek is értendők.

3.         Készpénzes törlesztés esetén, a vételár az áru átvételekor kerül kiegyenlítésre. Készpénzmentes törlesztés esetén, a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 (öt) napon belül esedékes.

4.         Online fizetőportálon történő törlesztés esetén, Vásárló az illető fizetőportál szolgáltatójának utasításait követi.

5.         A rendelés elintézésére Értékesítő 1-3 munkanapot tart fenn. Ez alatt az áru szállítónak történő továbbadásához szükséges idő értendő (amennyiben Vásárló banki átutalásos törlesztést választ, az idő az összeg bankszámlára megtörtént jóváírásától számítódik).

6.         Értékesítő nem kér Vásárlótól semmilyen előleget vagy hasonló bizonyosodási törlesztést. A vételár előre, az áru megküldését megelőzően történő kiegyenlítése nem tekinthető előlegnek.

7.         A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében, Értékesítő köteles Vásárlónak nyugtát kiállítani. Továbbá köteles a befogadott bevételeit online formában bejelenteni az adóhivatal felé; műszaki nehézségek esetén legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül.

8.         Az árut Vásárlónak a következőképpen szállítjuk ki:

·        a rendelésben Vásárló által megadott postacímre (Fofr szállító);

·        Vásárló által kiválasztott átvételi helyre (Zásilkovna szállító).

9.         A szállítás módja az áru rendelése során kerül megválasztásra.

10.    Az áru szállításával járó költségek – az áru kézbesítésének és átvételének függvényében – Vásárló rendelésében, valamint Értékesítő rendelés megérkezéséről szóló visszajelzésében van feltüntetve. Azesetben, ha a szállítás módja Vásárló egyéni követelménye szerint kerül megegyezésre, az ilyen jellegű szállítással járó rizikót és esetleges pluszköltséget Vásárló felvállalja.

11.    Amennyiben Értékesítő az adásvételi szerződés szerint köteles az árut Vásárló megrendelésében megadott helyre kiszállítani, Vásárló köteles az árut átvenni annak kézbesítésekor. Azesetben, ha Vásárló felől fellépő okoknál fogva Értékesítő kénytelen a csomagot ismételten, vagy a rendelésben megadott módtól eltérően kézbesíteni, Vásárló köteles az ismételt kézbesítéssel járó, ill. az eltérő módból fakadó pluszköltséget megtéríteni.

12.    A csomag szállítótól történő átvételekor Vásárló köteles átellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, és bármilyen hiányosság észrevétele esetén azt azonnali hatállyal jelenteni a szállítónak. A csomagoláson észlelt, a küldemény avatatlan személy általi felbontásáról árulkodó károsodás esetén, Vásárló nem köteles átvenni a küldeményt.

13.    Értékesítő Vásárlónak adóalapú nyugtát– számlát – állít ki. Az adóalapú okmány az áruval együtt megküldésre kerül Vásárlónak.

14.    Vásárlóra az áru tulajdonjoga az áru teljes vételárának kiegyenlítésével (a szállítási költségeket is beleértve), leghamarább viszont az áru átvételével ruházódik át. Az áru tönkretételével, károsodásával, elvesztésével járó felelősség Vásárlóra hárul, éspedig az áru átvételének pillanatával, vagy pedig a kitűzött átvételi időpont beálltával, amikor Vásárló a küldeményt az adásvételi szerződés kitűzéseivel nem ütközve nem tudta átvenni.

VI. Szerződéstől való elállás

1.  Olyan Vásárló, aki fogyasztói státuszban saját vállalkozásának körébe nem tartozó adásvételi szerződést kötött, jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

2.         Az adásvételi szerződéstől történő elállás határideje 14 (tizennégy) nap

·        az áru átvételi időpontjától számítva;

·        ha a szerződés tárgyát több fajta termék, illetve több részteljesítés képezi, akkor az áru utolsó részcsomagjának átvételi időpontjától számítva;

·        ha a szerződés tárgyát ismételt árukiszállítás képezi, akkor az áru első részcsomagjának átvételi időpontjától számítva.

3.         Vásárló az adásvételi szerződéstől nem állhat el, ha:

·

·        áru szállításának, vagy szolgáltatás nyújtásának ára Értékesítő akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásait követi, ami bekövetkezhet a szerződéstől történő elállás határideje alatt;

·

·        Vásárló egyéni követelményei alapján, illetve személyes célból történő áruszállításról van szó;

·        rövid idő alatt romlásnak induló, valamint kézbesítését követően egyéb fajta termékkel visszavonhatatlanul keveredett áru szállításáról van szó;

·        olyan, eredetileg zárt csomagolásban szállított, de Vásárló által kicsomagolt áru szállításáról van szó, ami higiéniai okokból nem küldhető vissza Értékesítőnek;

·

·        sajtótermék (újság, időszaki nyomtatvány, folyóirat) szállításáról van szó;

·        digitális tartalom szállításáról van szó, ha az Vásárló előzetesen kimondott beleegyezése alapján nem fizikai adathordozón lett kiszállítva, még a szerződéstől történő elállás határidejének lejárta előtt, és Értékesítő a szerződés megkötését megelőzőleg közölte Vásárlóval, hogy ilyen esetben nem jogosult a szerződéstől történő elállásra;

·        a Ptk. 1837. §-ában felsorolt további esetek állnak fenn.

4.         A szerződéstől történő elállás határidejének betartásához, Vásárló megküldi elállásról szóló nyilatkozatát a szerződéstől történő elállás határidejének időtartama alatt.

5.         Az adásvételi szerződéstől történő elálláshoz Vásárló használhatja a szerződéstől történő elállás Értékesítő által előkészített formanyomtatványát. Vásárló az adásvételi szerződéstől történő elállásról szóló bejelentését Értékesítő jelen ÁÜF-ben megadott e-mail címére vagy postacímére kézbesíti. Értékesítő postafordultával visszajelzi Vásárló felé a formanyomtatvány elfogadását.

6.         Szerződéstől elálló Vásárló a szerződéstől történő elállástól számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszaküldeni az Értékesítőtől kapott árut Értékesítőnek. Az áru Értékesítőnek történő visszaküldésével járó költségeket Vásárló állja, abban az esetben is, ha az áru – jellegéből adódóan – nem kézbesíthető szokásos postai úton.

7.         Amennyiben Vásárló eláll a szerződéstől, Értékesítő azonnali hatállyal, legkésőbb viszont a szerződéstől történő elállástól számított 14 (tizennégy) napon belül, visszatéríti neki a tőle befogadott összes fizetést a szállítási díjakkal egyetemben, éspedig ugyanazon a módon. Értékesítő Vásárlónak a tőle befogadott fizetéseket csak akkor téríti vissza egyéb módon, ha azzal Vásárló egyetért és ha azáltal nem keletkezik számára további költség.

8.         Amennyiben Vásárló az árban legkedvezőbb szállítási módtól eltérő, Értékesítő által felajánlott szállítási módot választott, a szállítási díjakat Értékesítő Vásárlónak az árban legkedvezőbb szállítási mód díjazása szerinti összegben téríti vissza.

9.         Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, Értékesítő nem köteles visszatéríteni Vásárlónak a befogadott fizetéseket azelőtt, míg Vásárló neki a termékeket vissza nem küldi, vagy míg Vásárló képes lesz bizonyítani, hogy a termékeket Értékesítőnek visszaküldte.

10.    Vásárló az árut köteles sértetlen, használatlan, szennyezetlen állapotban, lehetőleg eredeti csomagolásban visszaadni Értékesítőnek. Az árun keletkezett kár megtérítésének jogosultságát Értékesítő jogosult egyoldalúlag felszámítani Vásárló vételár visszatérítését illető jogosultságával szemben.

11.    Értékesítő jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a készlet kifogyásának okából, az áru hozzáférhetőségének elvesztése okából, vagy ha az áru gyártója, forgalmazója, vagy szállítója megszünteti a termék gyártását / forgalmazását / szállítását. Értékesítő azonnali hatállyal tájékoztatja Vásárlót a rendelésben feltüntetett e-mail címre, és az adásvételi szerződéstől történő elállás bejelentésétől számított 14 (tizennégy) napon belüli határidőben visszatéríti neki a tőle szerződéses alapon kapott összes fizetést a szállítási díjakkal egyetemben, éspedig ugyanazon a módon, esetleg Vásárló által megadott módon.

VII. Hibás teljesítésből eredő jogosultságok

1.  Értékesítő garantálja Vásárlónak, hogy az áru átvételkor hibamentes. Értékesítő elsősorban garantálja Vásárlónak, hogy az áru Vásárló általi átvételekor:

·        olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megegyeztek; ha ilyen megegyezés nem jött létre, olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket Értékesítő illetve a gyártó jellemzett, vagy amelyeket Vásárló az áru jellegét illetően és az Értékesítő által arra megjelentetett reklám alapján elvárt;

·        megfelel az Értékesítő által megadott célnak, illetve annak a rendeltetésnek, amelyre az ilyen jellegű termék szokásosan használható;

·        minőségben és/vagy kivitelben – amennyiben a minőség és/vagy kivitel egyeztetett minta alapján lett megállapítva – megfelel az egyeztetett mintáéval;

·        megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű;

·        megfelel a kapcsolatos jogrendeletekben kitűzött feltételeknek.

2.         Amennyiben az áru Vásárló általi átvételétől számított 6 (hat) hónapon belül hiba mutatkozik, az úgy tekintendő, hogy az áru már átvételekor hibás volt. Vásárló az átvételtől számított 24 (huszonnégy) hónapon belül jogosult érvényesíteni szükségleti cikken mutatkozó hibából adódó hibás teljesítésből eredő jogosultságát. Jelen rendelkezés nem alkalmazható áruhiba miatti megegyezés alapján leszállított áron értékesített áru esetén, a termék szokásos használatából eredő elhasználódásra, valamint használt termék esetén annak használati fokából, illetve elhasználódásából adódó hibára, amely már az áru Vásárló általi átvételekor létezett, vagy amely az áru jellegéből adódik.

3.         Észlelt hiba esetén, Vásárló Értékesítőnek reklamációt nyújt be, amelyben kérheti:

·        az áru új termékre lecserélését;

·        az áru javítását;

·        a vételár méltányos leszállítását;

·        a szerződéstől történő elállást.

4.         Vásárló jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben:

·        a terméken jelentős hiba mutatkozik;

·        a termék ismételten keletkező vagy javítás utáni hibásodásából adódólag használhatatlan;

·        a terméken több hiba is mutatkozik.

5.         Értékesítő köteles a reklamációt bármelyik fióküzemében befogadni, ahol adott a reklamáció befogadásának lehetősége, esetleg saját székhelyén, illetve vállalkozásának helyén is. Értékesítő köteles Vásárlónak írásban visszaigazolni

·     Vásárló jogérvényesítésének időpontját;

·     a reklamáció lényegét;

·     a reklamáció intézésének Vásárló által megkívánt módját;

·     a reklamáció intézésének idejét és módját;

·     a javítás kivitelezését és időtartamát;

·     a reklamáció esetleges visszautasításának megindoklását.

6.         Értékesítő vagy az általa felhatalmazott dolgozó a reklamációról azonnali hatállyal, komplikáltabb eseteknél 3 (három) munkanapon belül, döntést hoz. A határidőbe nem számítódik be a hiba szakszerű megítéléséhez szükséges, a termék illetve a szolgáltatás jellegétől függően arányosított idő. Amennyiben Értékesítő és Vásárló nem egyezik meg hosszabb lejáratú határidőben, a reklamációt – a hiba kijavításával egyetemben –azonnali hatállyal, legkésőbb a reklamáció bejelentésétől számított 30 (harminc) napon belül szükséges elintézni. A határidő eredménytelen letelte a szerződés komoly megsértésének tekintendő, és Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől elállni. A reklamáció érvényesítési időpontjának megállapításához az az időpont az irányadó, amikor Vásárló kinyilvánítja akaratát Értékesítő felé (hibás teljesítésből eredő jogosultságok érvényesítése).

7.         Értékesítő írásban tájékoztatja Vásárlót a reklamáció kimeneteléről.

8.         Amennyiben Vásárlónak a termék átvételét megelőzően tudomása volt arról, hogy a termék hibás, vagy ha Vásárló a hibát saját maga idézte elő, a hibás teljesítésből eredő jogosultság Vásárlót nem illeti meg.

9.         Jogos reklamáció esetén, Vásárló jogosult a reklamáció érvényesítésével kapcsolatban keletkezett, célszerűen ráfordított költségek megtérítésére. Vásárló ezen jogosultságát Értékesítő felé a jótállási idő lejártát követő 1 (egy) hónapos határidőben érvényesítheti.

10.    A reklamáció intézésének módját Vásárló határozza meg.

11.    A szerződő felek hibás teljesítésből adódó jogosultságokat illető jogai és kötelességei a Ptk. 1914.- 1925. §§, 2099 – 2117 §§, 2161 – 2174 §§, valamint a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Tt. rendelkezéseit követik.

VIII. Kézbesítés

1.  Szerződő felek teljes írásos kölcsönös levelezésének kézbesítése elektronikus formában történik.

2.  Vásárló leveleit Értékesítőnek jelen ÁÜF-ben megadott e-mail címére kézbesíti. Értékesítő leveleit Vásárlónak Vásárló vásárlói fiókjában vagy rendelésén feltüntetett e-mail címére kézbesíti.

IX. Vitás ügyek perenkívüli rendezése

1.  Adásvételi szerződésből adódó fogyasztói vitás ügyek perenkívüli rendezéséhez a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hivatal (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság, CJSZ: 000 20 869, honlap: https://adr.coi.cz/cs) az illetékes hivatal. Vitás ügyek on-line rendezhetők a http://ec.europa.eu/consumers/odr weboldalon található platformon, amely felhasználható Értékesítő és Vásárló közötti vitás ügyek rendezéséhez, adásvételi szerződésből adódólag.

2.    Az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21. napon kibocsátott, a fogyasztói viták on-line rendezéséről, valamit az (ES) 2006/2004 sz. rendelet és a 2009/22/ES irányelv módosításáról szóló (EU) 524/2013 sz. rendelete értelmében (fogyasztói viták on-line rendezéséről szóló rendelet), a kapcsolattartó hely az Európai Fogyasztói Központ, Cseh Köztársaság (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság, honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz).

3.    Értékesítő termékek értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult. Iparfelügyelettel a területileg illetékes okmányiroda foglalkozik. A Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hivatal többek között – meghatározott terjedelemben – törődik a fogyasztók védelméről szóló 634/1992 Tt. betartásával.

X. Záró rendelkezések

1.  Értékesítő és Vásárló közötti valamennyi kikötés a Cseh Köztársaság jogrendjét követi. Amennyiben az adásvételi szerződéssel alátámasztott viszony nemzetközi elemeket is tartalmaz, akkor a felek megegyeznek, hogy a viszony a Cseh Köztársaság jogrendjét követi. Ezzel nem korlátozódnak a fogyasztó mindenkor érvényes jogrendeletekből adódó jogai.

2.    A Ptk. 1826. § (1) bek. e) pontjának rendelkezései értelmében, Vásárlóval való viszonyát illetően, Értékesítőt nem köti semmilyen magatartási kódex.

3.    Értékesítő honlapjával kapcsolatos mindennemű jog, elsősorban a tartalom szerzői joga, az oldalak elrendezése, valamint a képek, filmek, grafika, védjegyek, logók és egyéb tartalom illetve elemek, Értékesítő tulajdonát képezik. Értékesítő beleegyezése nélkül a honlap oldalait illetve résztartalmait tilos másolni, módosítani, vagy egyéb módon kihasználni.

4.    Értékesítő nem tartozik semminemű felelősséggel a webüzletben sem harmadik személyek által okozott hibákat, sem az azzal történő, rendeltetésével nem egyező visszaélést illetően. A webüzlet használata során Vásárló nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek annak üzemeltetésére negatív kihatást fejtenének ki, és nem folytathat a neki vagy harmadik személynek lehetővé tevő jogosulatlan beavatkozást lehetővé tevő, illetve a webüzlet program-ellátásával vagy annak valamelyik részével jogosulatlanul visszaélést lehetővé tevő semmilyen tevékenységet, továbbá nem használhatja fel a webüzletet illetve annak részegységeit illetve annak szoftver-ellátását oly módon, ami ellentétben állna annak eredeti küldetésével illetve célzatával.

5.    A Ptk. 1765. (2) bek. értelmében, Vásárló ezennel magára vállalja a körülmények megváltozásából fakadó rizikót.

6.    Az adásvételi szerződés és az ÁÜF elektronikus formában Értékesítőnél van letétben, ami nem hozzáférhető.

7.    Az ÁÜF tartalmát Értékesítő módosíthatja vagy bővítheti. Eme rendelkezés nem befolyásolja az ÁÜF előző hangzású változatának hatálya alatt életbe lépett jogosultságokat és kötelességeket.

8.    Az ÁÜF mellékletét a szerződéstől történő elállásról szóló minta alkotja.

 

Jelen ÁÜF 2020. 04. 30. nappal léptek érvényre és hatályba.